Všetko
pre vaše prúdenie
Prezrieť si web

Ponuka služieb

Hydro - tlakové čistenie

Je najmodernejším a najefektívnejší spôsob čistenia, kde princípom je vysoký tlak a prietok vody cez špeciálne trysky, ktorým dosahujeme intenzívne omývanie / tryskanie/ stien potrubia, čim sa odstraňujú všetky upchávky, usadeniny ako aj mastnoty. Zároveň dochádza k odplaveniu nečistôt do verejnej kanalizácie alebo septiku, či žumpy.

Pri čistení používame najmodernejšie čistiace stroje, s možnosťou regulácie tlaku a prietoku vody ako aj  špeciálne certifikované trysky podľa potreby použitia.

Tento spôsob používame hlavne ak sa v exteriéri nachádza revízna kanalizačná šachta, alebo otvor, cez ktorý je vložená vysokotlaková hadica na konci s tryskou. Tá je následne vložená smerom proti spádu potrubia, kde smerový tlak vody na steny potrubia poháňa trysku vpred.

Pracovný stroj je umiestnený v dodávkovom – úžitkovom vozidle Renault  Master, s hmotnosťou 2 tony, čo umožňuje veľmi dobrý príjazd aj do úzkych uličiek, garáži, prístup k chatám.

Vozidlo nezanecháva záťažou väčšie škody ako akékoľvek SUV vozidlo ktoré by prešlo daným miestom.

Elektromechanické čistenie - Krtkovanie

Elektromechanické čistenie sa prevádza oceľovými rýchlo točivými špirálami na konci ktorých je umiestnená špeciálna koncovka podľa potreby čistenia, alebo len vytiahnutia určitého predmetu po zistení kamerovým monitoringom. Používa sa najmä v situácii kde nie je vstup do kanalizácie z exteriérovej strany napr. revízna kanalizačná šachta, ČOV, žumpa a čistením tlakovou vodou by hrozilo vyplavenie odpadu z kanalizácie do interiéru.

Princípom je rýchlo – točívý pohyb špirály, ktorý rozmelie usadeniny  na drobné časti, ktoré sa môžu po čistení spláchnuť do už prietočnej kanalizácie.

Frézovanie kanalizácie

Frézovanie potrubia sa realizuje špeciálnymi koncovkami umiestnenými na rýchlo-točivej špirále, kde dochádza k mechanickému treniu kalených  britov o steny potrubia a následnému odstraňovaniu tvrdých usadenín ako napr,vodný kameň, zvyšky omietok a pod.

Je to cenovo dostupnejšia alternatíva odstránenia problému , ako výmena potrubia v danej časti.

Trasovanie potrubia (lokalizácia)

Moderná technológia nám umožňuje nájsť potrubie zakopané v zemi cca 5m alebo aj 3 m pod železobetónom. Princíp spočíva v detekovaní špeciálne vyslaného signálu o frekvencii 33kHz alebo 8 kHz ktorý vysiela zdroj do potrubia, alebo sa vodivým spôsobom zanesie signál do potrubie a následne sa detekuje vysokocitlivým príjmačom.

Kamerový monitoring potrubia

Vykonávame z dôvodu odhalenia systémovej poruchy potrubia ako napr. zalomená kanalizácia, opakované upchatia, zlé spádovanie a pod.

Vykonáva sa s špeciálnou potrubnou kamerou s uhlom pozorovania 270 ° , osvetlením, možnosťou videozáznamu na USB kľúč alebo CD, taktiež vytvorenia fotodokumentácie.

Kamerovému monitoringu predchádza čistenie kanalizácie tlakovou vodou, aby sa na kameru nezaniesli nečistoty, pretože by sme na kamere nič nevideli.

Kamerový monitoring je najmodernejšia a najspoľahlivejšia metóda zistenia stavu potrubia.

Kanalizačné siete

Vykonávame kompletné rekonštrukcie kanalizačných systémov na kľúč ako aj výstavbu nových kanalizačných prípojok, osadzovanie a napájanie ČOV, septikov a žúmp.

Hydro - tlakové čistenie

Hydro - tlakové čistenie

Je najmodernejším a najefektívnejší spôsob čistenia, kde princípom je vysoký tlak a prietok vody cez špeciálne trysky, ktorým dosahujeme intenzívne omývanie / tryskanie/ stien potrubia, čim sa odstraňujú všetky upchávky, usadeniny ako aj mastnoty. Zároveň dochádza k odplaveniu nečistôt do verejnej kanalizácie alebo septiku, či žumpy.

Pri čistení používame najmodernejšie čistiace stroje, s možnosťou regulácie tlaku a prietoku vody ako aj  špeciálne certifikované trysky podľa potreby použitia.

Tento spôsob používame hlavne ak sa v exteriéri nachádza revízna kanalizačná šachta, alebo otvor, cez ktorý je vložená vysokotlaková hadica na konci s tryskou. Tá je následne vložená smerom proti spádu potrubia, kde smerový tlak vody na steny potrubia poháňa trysku vpred.

Pracovný stroj je umiestnený v dodávkovom – úžitkovom vozidle Renault  Master, s hmotnosťou 2 tony, čo umožňuje veľmi dobrý príjazd aj do úzkych uličiek, garáži, prístup k chatám.

Vozidlo nezanecháva záťažou väčšie škody ako akékoľvek SUV vozidlo ktoré by prešlo daným miestom.

Elektromechanické čistenie - Krtkovanie

Elektromechanické čistenie - Krtkovanie

Elektromechanické čistenie sa prevádza oceľovými rýchlo točivými špirálami na konci ktorých je umiestnená špeciálna koncovka podľa potreby čistenia, alebo len vytiahnutia určitého predmetu po zistení kamerovým monitoringom. Používa sa najmä v situácii kde nie je vstup do kanalizácie z exteriérovej strany napr. revízna kanalizačná šachta, ČOV, žumpa a čistením tlakovou vodou by hrozilo vyplavenie odpadu z kanalizácie do interiéru.

Princípom je rýchlo – točívý pohyb špirály, ktorý rozmelie usadeniny  na drobné časti, ktoré sa môžu po čistení spláchnuť do už prietočnej kanalizácie.

Frézovanie kanalizácie

Frézovanie kanalizácie

Frézovanie potrubia sa realizuje špeciálnymi koncovkami umiestnenými na rýchlo-točivej špirále, kde dochádza k mechanickému treniu kalených  britov o steny potrubia a následnému odstraňovaniu tvrdých usadenín ako napr,vodný kameň, zvyšky omietok a pod.

Je to cenovo dostupnejšia alternatíva odstránenia problému , ako výmena potrubia v danej časti.

Trasovanie potrubia (lokalizácia)

Trasovanie potrubia (lokalizácia)

Moderná technológia nám umožňuje nájsť potrubie zakopané v zemi cca 5m alebo aj 3 m pod železobetónom. Princíp spočíva v detekovaní špeciálne vyslaného signálu o frekvencii 33kHz alebo 8 kHz ktorý vysiela zdroj do potrubia, alebo sa vodivým spôsobom zanesie signál do potrubie a následne sa detekuje vysokocitlivým príjmačom.

Kamerový monitoring potrubia

Kamerový monitoring potrubia

Vykonávame z dôvodu odhalenia systémovej poruchy potrubia ako napr. zalomená kanalizácia, opakované upchatia, zlé spádovanie a pod.

Vykonáva sa s špeciálnou potrubnou kamerou s uhlom pozorovania 270 ° , osvetlením, možnosťou videozáznamu na USB kľúč alebo CD, taktiež vytvorenia fotodokumentácie.

Kamerovému monitoringu predchádza čistenie kanalizácie tlakovou vodou, aby sa na kameru nezaniesli nečistoty, pretože by sme na kamere nič nevideli.

Kamerový monitoring je najmodernejšia a najspoľahlivejšia metóda zistenia stavu potrubia.

Kanalizačné siete

Kanalizačné siete

Vykonávame kompletné rekonštrukcie kanalizačných systémov na kľúč ako aj výstavbu nových kanalizačných prípojok, osadzovanie a napájanie ČOV, septikov a žúmp.

O nás

Naša spoločnosť sa špecializuje na služby v oblasti kanalizačných systémov na kľúč.

Zákazníkom navrhneme špecifický postup riešenia na mieru od odstránenia havarijného stavu, cez zistenie príčiny až po odstránenie daného problému.

V prípade potreby realizujeme servisný zásah, opravu alebo rekonštrukciu daného úseku, či sanáciu a výmenu kanalizačného potrubia.

Navrhneme, vy odsúhlasíte, my odovzdáme na kľúč.

Realizácie

Referencie

Kontakt

Napíšte nám

kanalspis.sk@gmail.com

Zavolajte nám

0914 153 003